استفاده از کارت بیمه آتش سوزی

راهنما

لطفا پیش از تکمیل فرم، حتما شرایط خصوص را مطالعه فرمایید. (اینجا کلیک فرمایید.)

لطفا اطلاعات دقیق خود و کد پستی و همچنین کد کارت بیمه را وارد فرمایید. در صورت صحت اطلاعات، به طور خودکار به صفحه ی تایید نهایی هدایت خواهید شد.شرایط خصوصی کارت بیمه آتش سوزی منازل مسکونی شهری

در صورت وقوع حادثه احتمالی اثبات مورد بیمه و ارزش آن بر اساس اسناد و مدارک مثبته به عهده بیمه ¬گذار می باشد.

با عنایت به ماده 13 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی ، خسارات مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثناء سرقت در مقابل خطر زلزله بیمه می شود و استثناء زمین لرزه از بند 2 ماده 31 شرایط مذكور حذف می گردد.

بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به خسارات احتمالی وارد به خودرو و لوازم و اثاثیه مستقر در محل مورد بیمه كه عرفا جزء لوازم منزل محسوب نمی شود را ندارد.

مسكوكات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شكل ، جواهرات و مروارید ، سنگهای قیمتی سوار نشده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی و گوشی موبایل در این بیمه نامه پوشش ندارد.

در این بیمه نامه ماده 10 قانون بیمه اعمال نخواهد شد.

هر گونه خسارت عمدی ( عمد بیمه گذار یا غیر بیمه گذار)در هر شرایطی تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.

در رابطه با خطر صاعقه، فقط خسارت ایجاد شده بر اثر برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان و تاسیسات و وسایل منزل که منجر به حریق یا انفجار گردد تحت پوشش خواهد بود.

هزینه پاکسازی ساختمان و اثاثیه محل مورد بیمه در صورت خسارت حداکثرتا سقف 10درصد سرمایه مورد بیمه و به نسبت خسارت به کل سرمایه بیمه شده تحت پوشش خواهد بود.

درصورتی که وقوع حادثه آتش سوزی بنحوی باشد که اسکان در محل مورد بیمه میسر نباشد، بیمه گر با تایید کارشناس ماهانه معادل یک درصد سرمایه مورد بیمه یا ارزش واقعی منزل مسکونی (هر یک که کمتر باشد) و حداکثر تا10 ماه کمک هزینه اسکان موقت به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود.

در زمان بروز حادثه ، خسارت بر اساس میزان خسارت واقعی محاسبه شده و حداکثر تا مبلغ سرمایه طرح های بیمه شده بر اساس شرایط بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

در این بیمه نامه ساختمان و تاسیسات منصوبه حداکثر تا سقف 75 درصد سرمایه بیمه نامه و اثاثیه منزل حداکثر تا 25درصد سرمایه بیمه نامه تحت پوشش خواهد بود.

در این بیمه نامه مسئولیت مالی بیمه گذار در قبال همسایگان ناشی از آتش سوزی حداکثر تا سقف 10 درصد سرمایه بیمه نامه خواهد بود.

در صورتی که محل مورد بیمه دارای بیمه نامه معتبر دیگری نیز باشد ، در صورت بروز خسارت ، هریک از شرکتهای بیمه گر به نسبت سرمایه ای که بیمه نموده اند خسارت را پرداخت خواهند کرد.

این بیمه نامه از سوی بیمه گذار قابل فسخ و ابطال نمی باشد.

خسارت وارد به محل مورد بیمه در صورتی که از محل مورد بیمه استفاده غیر مسکونی گردد تحت پوشش نخواهد بود.

فرانشیز خطر زلزله 1درصد سرمایه بیمه نامه خواهد بود.

در مجتمع های مسکونی و آپارتمانها در صورت وقوع خطرات بیمه شده، تعهد بیمه گر در جبران خسارت از قسمت های مشاعی و اشتراکی به نسبت سهم بیمه گذار خواهد بود.

بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ اطلاع از حادثه مراتب را كتبا به بیمه گر اطلاع دهد.

در سایر موارد قانون بیمه، مفاد شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی و بیمه مسئولیت حكمفرماست.


در صورت بروز خسارت می توانید به هر یک از شعب بیمه تجارت نو در سراسر کشور مراجعه و یا با شماره 96990-021 تماس بگیرید.

www.tejaratnoins.ir